Opdracht Opdracht

Opdracht

Tussen Schaeken & Schnitzler Advocaten en u als cliënt komt een overeenkomst van opdracht tot stand, waarop de door ons kantoor gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing zijn. U kunt deze voorwaarden vinden door hier te klikken. 

Bij aanvaarding en uitvoering van de door u als cliënt aan ons kantoor verleende opdracht staat uw belang vanzelfsprekend voorop. Wij bepalen in overleg met u hoe de aanpak van een zaak zal zijn. Wij houden ons daarbij aan de wettelijke bepalingen, maar ook aan de voor advocaten geldende Gedragsregels en aan de door de Nederlandse Orde van
Advocaten (NOVA) uitgevaardigde Richtlijnen en Verordeningen.

Wij werken steeds op een wijze die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat kan en mag worden verwacht.

De overeenkomst kan te allen tijde worden opgezegd door u als cliënt. Wij kunnen de overeenkomst alleen opzeggen wanneer daarvoor zwaarwegende redenen aanwezig zijn. Bij beëindiging van de opdracht volgt een einddeclaratie. Het staat ons kantoor vrij een opdracht niet te aanvaarden.

Dijk 36, Eersel | Postbus 171 | 5520 AD Eersel | T. 0497-515112 | F. 0497-515912 | E-mail: info@schaekenschnitzler.nl

Header