Klachten Klachten

Klachten

Als u een klacht heeft over ons werk of onze declaratie moet u deze aan ons voorleggen en wel binnen 2 maanden na de dag waarop u kennis nam of redelijkerwijs had kunnen kennis nemen van de aanleiding voor uw klacht. Als u tijdig klaagt, zullen wij uw klacht behandelen volgens de ons kantoorklachtreglement, waarvan u op verzoek een exemplaar ontvangt. Binnen 4 weken nadat wij uw klacht hebben ontvangen, zullen wij u schriftelijk een oplossing voor het probleem voorleggen.

Dijk 36, Eersel | Postbus 171 | 5520 AD Eersel | T. 0497-515112 | F. 0497-515912 | E-mail: info@schaekenschnitzler.nl

Header