Insolventierecht Insolventierecht

Insolventierecht

Beide advocaten van het kantoor zijn door de rechtbank regelmatig aangesteld als curator of bewindvoerder in faillissementen, surseances van betaling of schuldsaneringen. In de loop der jaren is op dit gebied een grote juridische en praktische expertise opgebouwd. Daarnaast is door het optreden als curator een breed inzicht verkregen in diverse bedrijfstakken.

Bedrijven en natuurlijke personen die in financiële moeilijkheden verkeren kunnen op het kantoor een beroep doen. Er wordt dan beoordeeld of een dreigend faillissement eventueel kan worden afgewend en welke maatregelen daartoe moeten worden genomen.

Zo kunnen bedrijven ook geadviseerd worden over een doorstart en kan deze door het kantoor begeleid worden.

Ook kan juridische ondersteuning worden verleend bij een buitengerechtelijke sanering van schulden, zakelijk zowel als privé.

Terug naar het overzicht

Dijk 36, Eersel | Postbus 171 | 5520 AD Eersel | T. 0497-515112 | F. 0497-515912 | E-mail: info@schaekenschnitzler.nl

Header