Honorarium Honorarium

Honorarium

Indien tussen ons kantoor en u als cliënt een opdracht tot stand komt wordt steeds eerst onderzocht of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Voor informatie verwijzen wij door naar de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

Indien u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, dient u aan ons kantoor de door de Raad voor Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage te voldoen en het door justitie in rekening te brengen griffierecht. Ook andere kosten (zoals voor uittreksels en de inschakeling van derden) kunnen voor uw rekening komen. In het geval een procedure door u wordt verloren, zijn de kosten van de andere partij voor uw rekening.
Hoewel het kantoor rechtshulp verleent op basis van gefinancierde rechtshulp, behoudt het kantoor zich het recht voor om in bijzondere gevallen geen rechtshulp op deze basis te verlenen.

Indien geen aanspraak bestaat op gefinancierde rechtshulp brengen wij aan u als cliënt een honorarium in rekening, gebaseerd op de daadwerkelijk aan de zaak bestede tijd. Daartoe vindt een tijdregistratie plaats. Het honorarium wordt bij aanvang van de zaak met u afgesproken. Het honorarium is inclusief kantoorkosten, maar exclusief omzetbelasting. Daarnaast dient u in voorkomend geval verschotten te voldoen, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, kosten van getuigen en deskundigen etc. Het uurtarief wordt jaarlijks geïndexeerd.
Wij declareren in beginsel per 2 maanden achteraf met een betalingstermijn van 14 dagen na ommekomst van welke periode aanspraak gemaakt wordt op de wettelijke rente. In voorkomende gevallen zullen wij van u een voorschot vragen.

Wanneer u een rechtsbijstandverzekering hebt gesloten en deze dekking biedt voor de kosten van de door ons kantoor verrichte werkzaamheden, zullen wij deze werkzaamheden declareren bij de verzekeringsmaatschappij, maar steeds met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen die op basis van de verzekering gelden.

Dijk 36, Eersel | Postbus 171 | 5520 AD Eersel | T. 0497-515112 | F. 0497-515912 | E-mail: info@schaekenschnitzler.nl

Header