Advocaten Advocaten

Hans Schaeken

Hans Schaeken

Hans Schaeken (1956) studeerde rechten in Nijmegen met als afstudeerrichting Burgerlijk Recht. Na zijn militaire diensttijd was hij van 1981 tot 1987 werkzaam op een groot kantoor in Eindhoven. In zijn praktijk legt hij zich in het bijzonder toe op advisering aan en procedures voor MKB-ers en op het adviseren en procederen inzake echtscheiding, alimentatie, zorgregeling voor kinderen etc.

Hij vervulde diverse functies in de Orde van Advocaten in ‘s-Hertogenbosch o.a. voorzitter van De Jonge Balie en lid van de Raad van Toezicht en is momenteel lid van de Raad van Discipline in het Ressort ’s-Hertogenbosch, van een Raad van Toezicht van een onderwijs-stichting en is juridisch adviseur van een sportvereniging. Hij is getrouwd en heeft 2 kinderen.

E-mail: schaeken@schaekenschnitzler.nl

Dijk 36, Eersel | Postbus 171 | 5520 AD Eersel | T. 0497-515112 | F. 0497-515912 | E-mail: info@schaekenschnitzler.nl

Header